___________________________
< root@Izhak Ozhaqi:~# Mograph??? >
 ---------------------------
  \     ,    ,
  \    /(    )`
   \   \ \___  / |
      /- _ `-/ '
      (/\/ \ \  /\
      / /  | `  \
      O O  ) /  |
      `-^--'`<   '
     (_.) _ )  /
      `.___/`  /
       `-----' /
<----.   __ / __  \
<----|====O)))==) \) /====
<----'  `--' `.__,' \
       |    |
       \    /
    ______( (_ / \______
   ,' ,-----'  |    \
   `--{__________)    \/
  
www.000webhost.com

Izhak Ozhaqi
Gabut doangan sumpah
Izhak Ozhaqi@iostudio